Karierni centri

 

 


KARIERNO SVETOVANJE NA VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH

Pogovor z dr. Anito Goltnik Urnaut

V sklopu razpisa za vključitev višjih strokovnih šol v dejavnosti svetovanja in karierne orientacije v letu 2018 je šest izbranih višjih strokovnih šol pod organizacijo Skupnosti VSŠ izvedlo številne aktivnosti za kakovostno izvajanje svetovalne dejavnosti in vseživljenjske karierne orientacije kot podpore celostnemu razvoju kariere višješolskim študentom.


Izbrane višje strokovne šole so:

  • izvedle posvetovanja z delodajalci s katerimi sodeluje v okviru izbranega študijskega programa, s ciljem pregledati in uskladiti kompetence v svojih študijskih programih,
  • sodelovale pri oblikovanju oziroma nadgradnji strokovnih gradiv, podlag in baz podatkov za kakovostno izvajanje svetovalne dejavnosti in vseživljenjske karierne orientacije kot podpore celostnemu razvoju kariere
  • pripravile načrt predstavitve delodajalcev za izvedbo predstavitev za študente do konca študijskega leta 2018/19.
  • se udeležile usposabljanja za karierne svetovalce, ki ga je organizirala Skupnosti VSŠ 5.11.2018 v Ljubljani,
  • vključile svoje študentov k udeležbi izobraževanj Skupnosti VSŠ z naslovom ‘Vstop na trg dela’, z namenom osveščanja študentov o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja.

 

Namen razpisa je bil sofinanciranje dejavnosti za kakovostno izvajanje svetovanja in vseživljenjske karierne orientacije. Končni cilj Skupnosti VSŠ je, da karierni center na višji strokovni šoli s svojim delovanjem sistematično in celovito spodbujajo karierno orientacijo višješolskih študentov.
V interesu višjih strokovnih šol in Skupnosti VSŠ je, da se izobraževanja in usposabljanja za študente nadaljujejo. V ta namen se bomo trudili za pridobitev ustreznih sredstev.