O projektu

AKTIVNOSTI PROJEKTA ZA ŠTUDENTE:
  • karierno informiranje in svetovanje kot podpora celostnemu razvoju kariere (samoocena, iskanje zaposlitve, karierni načrt, razgovor, osebna in pisna predstavitev, predstavitev možnosti nadaljnjih študijskih možnosti)
  • pomoč pri iskanju zaposlitve
  • organizacija dogodkov, ki omogočajo povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci in pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela (delavnice, okrogle mize, seminarji, predavanja, karierni dnevi) in ki osveščajo študente o pomembnosti kariernega načrtovanja ter vseživljenjskega učenja za pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za vstop na trg dela (posveti o izzivih v tujini, podjetništvu, pripravništvu in drugih vsebinah, virtualna posvetovanja z delodajalci iz tujine, hitri zmenki z delodajalci).
choose-the-right-direction-1536336_1280
AKTIVNOSTI PROJEKTA ZA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE:
  • promocija dejavnosti višjih strokovnih šol in znanj ter kompetenc, ki jih pridobi študent v sklopu študijskega procesa med potencialnimi delodajalci (predstavitve študijskih programov, kompetenc in profilov diplomantov potencialnim delodajalcem)
  • predstavitve podjetij na višjih strokovnih šolah – organizacija neposrednih obiskov študentov v bodoča delovna okolja – organizacija dogodkov za krepitev sodelovanja z delodajalci.
reception-2507752_1280
AKTIVNOSTI PROJEKTA ZA STROKOVNE DELAVCE V KARIERNIH CENTRIH VSŠ:
  • izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev (koordinatorjev, kariernih svetovalcev, vodstva …) z namenom pridobiti izkušnje na področju vodenja in organizacije kariernih centrov ter izvajanja kariernega svetovanja.
entrepreneur-593358_1920
AKTIVNOSTI PROJEKTA ZA ŠIRŠE OKOLJE:
  • aktivno spodbujanje k samozaposlovanju (predstavitve spodbud in programov, idr.)
money-2724241_1920

Projekt je bil predstavljen na srečanju Strokovne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo, dne 3. 12. 2019 na MIZŠ. Skupnost VSŠ je predstavila rezultate projekta, aktualno stanje ter pozvala k sistemski ureditvi področja kariernega svetovanja na višjih strokovnih šolah. Več preberite TUKAJ.