Organi Skupnosti VSŠ

SKUPŠČINA

Skupščino sestavljajo zastopniki 47 članic Skupnosti VSŠ. Vsako institucijo z vsemi dislokacijami predstavlja en zastopnik, ki ima na skupščini en volilni glas. Skupščina se sestaja letno.

TA Zemljevid-VSŠ_Page_1-1
UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor sestavlja sedem članov, med katerimi sta predsednik, ki vodi delo upravnega odbora, in podpredsednik. Mandat članov upravnega odbora traja 3 leta.​

Člani Upravnega odbora
predsednik
Alojz Razpet
član
mag. Gregor Rak
članica
Helena Vogrinec
član
Drago Zupančič
članica
mag. Nataša Makovec
član
Egon Pipan
članica
mag. Tjaša Vidrih