Organi Skupnosti VSŠ

SKUPŠČINA

Skupščino sestavljajo zastopniki 47 članic Skupnosti VSŠ. Vsako institucijo z vsemi dislokacijami predstavlja en zastopnik, ki ima na skupščini en volilni glas. Skupščina se sestaja letno.

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor sestavlja sedem članov, med katerimi sta predsednik, ki vodi delo upravnega odbora, in podpredsednik. Mandat članov upravnega odbora traja 3 leta.​

Člani Upravnega odbora
predsednik
Alojz Razpet
član
mag. Gregor Rak
članica
Helena Vogrinec
član
Drago Zupančič
članica
mag. Nataša Makovec
član
Egon Pipan
članica
mag. Tjaša Vidrih