Poletna šola za pogodbenike in koordinatorje projektov mobilnosti v visokem šolstvu KA103 in KA107

Poletna šola za pogodbenike in koordinatorje projektov mobilnosti v visokem šolstvu KA103 in KA107

Poletna šola za pogodbenike in koordinatorje projektov mobilnosti v visokem šolstvu KA103 in KA107 je potekala 27. in 28. junija 2019 v Thermana Laško.  Srečanje je bilo organizirano s strani CMEPIUS-a za pogodbenike razpisa Erasmus+ 2019. Kot pogodbeniki smo sodelovali za projekt Erasmus+ konzorcij za mobilnost 2019.

V okviru dogodka je bila prisotna predstavnica Skupnosti VSŠ Jasmina Poličnik. Poleg rednega dela programa se je sestala še z mag. Martino Tekavec Bembič, skrbnico projektov Erasmus+ konzorcij za mobilnost (2017, 2018 in 2019) ter mag. Robertom Marinškom, skrbnikom KA2 projekta Apprentice Track. Obema skrbnikoma je bila predstavljena trenutna situacija na sekretariatu, kjer smo zaradi posledic prometne nesreče 5. junija 2019 (obisk škotske delegacije) do nadaljnjega ostali brez 2 sodelavk – A. Gabrovec (KA1) in A. Miklavčič (KA2). Dolžino njune odsotnosti je težko napovedati. Dogovorjeno je bilo, da se opravijo tekoče naloge (končno poročilo 2017 za KA103, končno poročilo za KA107 in vmesno poročilo za KA203). V kolikor to ne bo izvedljivo, se nemudoma sporoči na CMEPIUS.

Poleg tega je bilo na srečanju z mag. Tekavec Bembič dogovorjeno , da se skrbnici posreduje primere zavarovalnih polic za odškodninsko odgovornost študentov, ki odhajajo na prakso v tujino (prakse urejanja zavarovanja so po VSŠ različne).

Odgovorjena so bila naslednja vprašanja, ki so bila zastavljena na srečanju E+ koordinatorjev:
• Ali je tudi za področje usposabljanja treba skleniti medinstitucionalni dogovor? Odgovor skrbnica še preverja.
• Področje zavarovanj: udeleženci so izpostavili nekaj zavarovalnic, ki ponujajo produkte, namenjene zavarovanju za odškodninsko odgovornost (materialna odgovornost na delovnem mestu). Npr. Španija nudi »Liability insurance« (18 do 20 evrov stane za 2 meseca – za primer škode pri delu). Primeri CORIS in TRIGLAV v prilogi poročila. Kontakt za ADRIATIC: Adriatic Slovenica, Koper: Nevenka.Prodan@as.si oz. 040424309.
• Pomembno vprašanje: na kakšen način predavatelji v tujini pridobljene kompetence pokažejo doma – kako jih predstavijo ostalim, vnesejo svoje novo znanje v samo izvajanje učnega procesa – vse to mora biti to dokumentirano)? Kako kot institucija pridobiti pozitivne učinke od izvedenih mobilnosti? Ni bilo konkretno navedeno, razen običajnih praks (poročila, priprave, gradivo predavanj, poročila študentov).
• Kdo mora biti prisoten na sestanku s CMEPIUS-om, kar se tiče študenta z izkušnjo izmenjave? Glede na to, da višješolski študijski programi trajajo zgolj 2 leti, študentov z izkušnjo izmenjave največkrat uradno ni več na VSŠ – ali je treba takšnega študenta/diplomanta poiskati in kontaktirati? Ali pa mora biti na sestanku prisoten študent z veljavnim statusom študenta? Izbere in odločitev zagovarja sama VSŠ.
• Udeležence je nadalje zanimalo, na kateri podlagi izvaja CMEPIUS evalvacije ECHE listine? CMEPIUS bo ECHE evalvacije izvajal za VSŠ s samostojnimi projekti in Skupnost VSŠ kot koordinatorja. Po besedah skrbnice, naj ne bi izvajali evalvacij na VSŠ, ki nimajo samostojnih projektov.
• Kje lahko VSŠ pridobijo merila ECHE listine? Spletna stran Skupnosti VSŠ. https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2019/06/he-charter_en.pdf.
• Ali v postopku ECHE evalvacije odpirajo tudi posamezne mobilnosti (npr. študentov) in finančne tokove ali pa se evalvacija res nanaša zgolj na vsebino? Na vsebino in postopke.

Druge informacije:
– pravilo 5 dni pri obračunavanju mobilnosti študentov se mora upoštevati dosledno,
– osebje mora prejeti potrdilo, da so bili sprejeti na mobilnost,
– študentom je potrebno izdati dokument s priznavanjem kreditnih točk, učnih izidov, prepisom ocen (potrdilo za priznavanje?),
– ECHE self-assesment je na voljo (prijava z ECAS računom),
– dogodek #ErasmusDays bo 10. – 12. 10. 2019,
– dogodek EU Vocational Skills Week bo 14. – 18. 10. 2019,
– NFM – Norveška, Švica, Lihtenštajn – objavljen razpis bo konec 2019. Darija Sekula Krstič.