POSKUS SEZONSKIH BALKONSKIH RASTLIN

V sodelovanju z Biotehniško fakulteto Ljubljana, slovenskimi vrtnarji, uvoznikom substratov […]

V sodelovanju z Biotehniško fakulteto Ljubljana, slovenskimi vrtnarji, uvoznikom substratov in gnojil ter šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je bila v četrtek, 20. junija na šoli predstavitev poskusa sezonskih balkonskih rastlin. Rezultati poskusa bodo uporabljeni za spoznavanje primernih vrst in sort za naše klimatske razmere in diplomsko nalogo študentke BF Ljubljana. Te vrste poskusi so v tujini bolj pogosti in omogočajo prepoznavanje različnih vrst in sort balkonskih rastlin primernih za zasaditve ob uporabi različnih substratov in gnojil. Rastline so donirali vrtnarji, substrate in gnojila pa podjetje, ki se ukvarja z uvozom le teh.