Praktično izobraževanje

UPORABITE ORODJA ZA USPEŠNO UVEDBO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA
Orodje za kakovostno praktično izobraževanje

4 KNJIŽICE: uvedba praktičnega izobraževanja KORAK ZA KORAKOM 

*Orodja so bila razvita v sklopu LEARNTOWORK pobude projekta SAPS

ZAGOTOVITE USTREZNO USPOSOBLJENE MENTORJE
Ustrezna usposobljenost mentorjev je eden od ključnih pogojev za kakovostno praktično izobraževanje. S projektom MentorTrain razvijamo platformo za posredovanje pedagoških znanj mentorjem, zlasti izkušenim delavcem iz malih in srednje velikih podjetji, ki delajo s študenti na ravni terciarnega strokovnega izobraževanja a nimajo nujno ustreznih učnih izkušenj.