Predstavitev aplikacije Apprentice Track na seminarju »Quality in Work-Based Learning«

Predstavitev aplikacije Apprentice Track na seminarju »Quality in Work-Based Learning«

V četrtek, 27. avgusta 2020 je preko aplikacije Zoom potekal spletni seminar »Quality in Work-Based Learning: the way to maximise the value of Professional Higher Education« (»Kakovost praktičnega izobraževanja: načini povečanja vrednosti višješolskega strokovnega izobraževanja«). Spletni seminar je organiziralo Evropsko združenje institucij v visokem šolstvu (EURASHE). Udeležilo se ga je 123 oseb, med katerimi sta bila dva člana Skupnosti VSŠ: vodja razvoja Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič in strokovni sodelavec Miha Zimšek.

V uvodu je strokovni sodelavec EURASHE-ja Vaidotas Viliunas predstavili priročnika, ki sta bila razvita v okviru projekta Apprenticeship Q. Za tem je Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič predstavila spletno aplikacijo za upravljanje PRI z nazivom ApprenticeTrack. V sklepnem delu spletnega seminarja je sledila panelna razprava med ključnimi deležniki na področju praktičnega izobraževanja.

Posnetek predstavitve in spletnega seminarja je dostopen na spletu.