Predstavitev metodologije za pripravo javno veljavnih študijskih programov za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja

Predstavitev metodologije za pripravo javno veljavnih študijskih programov za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja

Center RS za poklicno izobraževanje vabi na predstavitev metodologije novih javno veljavnih programov za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja in prvega sprejetega programa, Disponent prevoza blaga v cestnem prometu, v okviru ESS projekta Razvoj programov za izpeljevanje za nadaljnjo poklicno usposabljanje v letih 2017 – 2020 (Projekt PINPIU).

Študijski programi za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanje so nova oblika javno veljavnih programov, ki so namenjenih izpopolnjevanju na isti stopnji izobrazbe in so usmerjeni na potrebe konkretnega delovnega mesta.

Izobraževanje in usposabljanje bo potekalo na Centru RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32u, Ljubljana, in sicer:

–          v četrtek, 21. marec 2019, od 10.00 do 12.00 (v sejni sobi v 1.nadstropju) in

–          v sredo, 28. marca 2019, od 10.00 do 12.00 (v sejni sobi v 2. nadstropju).

Ker je število mest omejenih, zato vas vabijo, da se čim prej prijavite preko spletnega obrazca.