Predstavitev možnosti študija v Republiki Sloveniji

Predstavitev možnosti študija v Republiki Sloveniji

30. januarja 2020 se je Skupnost VSŠ že 5. leto zapored udeležila predstavitve možnosti študija v Republiki Sloveniji za dijake 3 avstrijskih šol, in sicer Višje šole za gospodarske poklice v Št. Petru, Dvojezične zvezne trgovske akademije ter Zvezne gimnazije in zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu.

Srečanje organizira Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu in konzulka Jasna Goličič Bakovnik. Predstavitve se je udeležilo okrog 60 dijakov, ki zaključujejo srednješolski program. S strani Skupnosti VSŠ smo jim predstavili prednosti višješolskega strokovnega študija ter njegove specifike v primerjavi z visokošolskim strokovnim in univerzitetnim študijem. Podali smo jim osnovne informacije o višjih strokovnih šolah ter podrobno predstavili prijavni postopek na višješolski strokovni študij ter rokovnik vpisa.

Poleg Skupnosti VSŠ so možnosti študija predstavljale še Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici in Nova univerza. Za vpis v višje strokovne šole je zanimanje izrazilo nekaj dijakov, predvsem pa jih je zanimala organizacija praktičnega izobraževanja, študij turizma in ekonomije.