PRIDELAVA IN POTROŠNJA HRANE V ČASU PODNEBNIH SPREMEMB 

Na Academii, so pripravili srečanje z gospe Tatjano Kikec , […]

Na Academii, so pripravili srečanje z gospe Tatjano Kikec , ki je izvajala usposabljanje za multiplikatorje za program trajnosti: 142A – Pridelava in potrošnja hrane v času podnebnih sprememb. V sklopu izobraževanja udeleženci ozavestijo prehranske izbire in raziščejo njihov prispevek k podnebnim spremembam. Pripravijo načrt za spremembe njihovih prehranskih navad, s katerim prispevajo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in s tem k večji kvaliteti življenja.