Prijavnica – SKUPNOST VSŠ – E-vodenje in spremljanje PRI 2

Spoštovani.
Konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira izpopolnjevanje na daljavo z naslovom E-vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja 2, s pričetkom 8. 11. 2021 ob 15.00. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022.

Cilj programa izpopolnjevanja je interaktivno izobraževanje sedanjih in bodočih organizatorjev praktičnega izobraževanja na višjih strokovnih šolah za uspešno in kakovostno vodenje, načrtovanje, izvajanje, spremljanje in evalvacijo praktičnega izobraževanja ter uporabo Apprentice Track spletnega orodja. Napredno izpopolnjevanje bo temeljilo na nadgradnji osnovnega znanja uporabe spletnega orodja Apprentice Track, pridobljenega iz predhodnega izpopolnjevanja. Organizatorji praktičnega izobraževanja na VSŠ, ki bodo to orodje uporabljali pri svojem delu bodo z izpopolnjevanjem opremljeni za takojšnji prenos in uporabo aplikacije v praksi. Izpopolnjevanje bo vodil glavni razvijalec orodja Jure Jager.

Izvedba programa v skupnem obsegu 24 šolskih ur bo preko srečanj na daljavo v Zoom-u (18 ur) in samostojnega dela (6 ur).
Spletna srečanja
bodo potekala po sledečem urniku:
Ponedeljek, 8. 11. 2021 ob 15.00 (3 šolske ure), Alicia Leonor Sauli Miklavčič in Jure Jager
Sreda, 10. 11. 2021 ob 15.00 (3 šolske ure), Jure Jager
Ponedeljek, 15. 11. 2021 ob 15.00 (3 šolske ure), Jure Jager
Sreda, 17. 11. 2021 ob 15.00 (3 šolske ure), dr. Anita Goltnik Urnaut
Ponedeljek, 22. 11. 2021 ob 15.00 (3 šolske ure), dr. Anita Goltnik Urnaut in Jure Jager
Sreda, 24. 11. 2021 ob 15.00 (3 šolske ure), Jure Jager

Udeležba v izpopolnjevanju je brezplačna. Največje število prijavljenih je 15 udeležencev. Prijave na priloženem obrazcu zbiramo do 5. 11. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest. Za vse informacije smo vam na razpolago na branka.mulej@skupnost-vss.si ali 03/428 58 73.
Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.
*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


PRIJAVNICA


  Obvezne priloge ob udeležbi v programu, ki jih predložite do zaključka prijave na program:
  1. Dokazila, da je udeleženec zaposlen:

  2. Dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja: V kolikor ima udeleženec imenovanje v naziv predavatelja VSŠ, morata udeleženec in ravnatelj navesti št. sklepa akreditacijske komisije ob imenovanju.

  Izjave pošljite na e-naslov: branka.mulej@skupnost-vss.si. Skenirani dokumenti omogočajo pristop k programu, originale dokumentov pošljite po pošti na naslov: Skupnost VSŠ, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.  Ime in priimek udeleženca za namene objav na spletni strani Skupnosti
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav na družabnih omrežjih Skupnosti VSŠ
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav v Letnem poročilu Skupnosti VSŠ
  Sodelovanje in objava udeleženca v medijih (npr. televizija, radio, časopis…) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih Skupnosti VSŠ
  Elektronski naslov udeleženca za potrebe obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ
  Telefonska številka udeleženca za namene obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ