Prijavnica – Šolski center Celje

Spoštovani.
Konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira izpopolnjevanje na daljavo z naslovom ___________. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022.

Cilj programa izpopolnjevanja je _______________________

Vsebinski sklopi in terminski načrt izvajanja

 

Urnik srečanj izpopolnjevanja:

Udeležba v izpopolnjevanju je brezplačna. Največje število prijavljenih je 15 udeležencev. Prijave na priloženem obrazcu zbiramo do _____ oz. do zapolnitve prostih mest. Pogoj za uspešno opravljen program je najmanj 80% udeležba v programu izpopolnjevanja.  

Za vse informacije smo vam na razpolago na (e-naslov) ali (tel.št).

Naložbo v projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. ​​*Nepravilno in nepopolno izpolnjene prijavnice ne bodo upoštevane.


 

PRIJAVNICA

 


  Obvezne priloge ob udeležbi v programu, ki jih predložite do zaključka prijave na program oz. najkasneje do 8. 1. 2021:
  1. Dokazila, da je udeleženec zaposlen:

  2. Dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja: V kolikor ima udeleženec imenovanje v naziv predavatelja VSŠ, morata udeleženec in ravnatelj navesti št. sklepa akreditacijske komisije ob imenovanju.

  Izjave pošljite na e-naslov. Skenirani dokumenti omogočajo pristop k programu, originale dokumentov pošljite po pošti na naslov: Skupnost VSŠ, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.  Ime in priimek udeleženca za namene objav na spletni strani Skupnosti
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav na družabnih omrežjih Skupnosti VSŠ
  Skupinska in/ali posamična fotografija udeleženca za namene objav v Letnem poročilu Skupnosti VSŠ
  Sodelovanje in objava udeleženca v medijih (npr. televizija, radio, časopis…) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih Skupnosti VSŠ
  Elektronski naslov udeleženca za potrebe obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ
  Telefonska številka udeleženca za namene obveščanja o dejavnostih Skupnosti VSŠ  Prijavljeni udeleženec-ka sem seznanjen-a z namenom snemanja programa Izpopolnjevanja in se z njim strinjam.