Priprava zakona za ureditev zbirke osebnih podatkov

Na področju vzgoje in izobraževanja se obdeluje veliko število osebnih […]

Na področju vzgoje in izobraževanja se obdeluje veliko število osebnih podatkov, ki se zbirajo v različnih zbirkah in evidencah, urejenih z različnimi predpisi. Tako Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) kot tudi področni zakoni urejajo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov. V določenih primerih varstvo osebnih podatkov urejajo tudi pravilniki, kar ni optimalno glede na Ustavo in zakon o varstvu osebnih podatkov.

Odločitev za enoten zakon, ki bo urejal zbiranje osebnih podatkov v vzgoji in izobraževanju, podpira tudi Informacijski pooblaščenec. Takšen zakon bi omogočil večjo preglednost in prispeval k večji pravni varnosti.

Priprava enotnega zakona za varstvo osebnih podatkov v vzgoji in izobraževanju je velik projekt. Zato želimo vaše sodelovanje že od samega začetka priprave predloga zakona. Prosimo, da nam posredujete predloge za potrebne spremembe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov na vašem področju.

  • Menite, da določen predpis od vas zahteva zbiranje osebnih podatkov, ki jih pri svojem delu ne potrebujete?
  • Ali se pojavlja potreba po povezovanju določenih zbirk osebnih podatkov, pa za to ni ustrezne pravne podlage?
  • Je kakšna ureditev nejasna in vam to povzroča težave pri delu?
  • Ali nameni, za katere obdelujete osebne podatke, niso dovolj jasno opredeljeni v zakonu?

Priprava zakona je v zgodnji fazi, zato bo vaše sodelovanje ključno pri postavitvi temeljev ustreznejše zakonske ureditve varstva osebnih podatkov na področju vzgoje in izobraževanja. Vaš odziv pričakujemo do 31. avgusta 2024 na elektronski naslov evidence.mvi@gov.si.

OKROŽNICA Priprava zakona ki bo urejal zbirke osebnih podatkov na področju vzgoje in izobraževanja