O PROJEKTU

AKTIVNOSTI PROJEKTA ZA ŠTUDENTE:
  •  karierno informiranje in svetovanje kot podpora celostnemu razvoju kariere (samoocena, iskanje zaposlitve, karierni načrt, razgovor, osebna in pisna predstavitev, predstavitev možnosti nadaljnjih študijskih možnosti) 
  • pomoč pri iskanju zaposlitve
  •  organizacija dogodkov, ki omogočajo povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci in pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela (delavnice, okrogle mize, seminarji, predavanja, karierni dnevi) in ki osveščajo študente o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja za pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za vstop na trg dela (posveti o izzivih v tujini, podjetništvu, pripravništvu in drugih vsebinah, virtualna posvetovanja z delodajalci iz tujine, hitri zmenki z delodajalci).
AKTIVNOSTI PROJEKTA ZA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE:
  • promocija dejavnosti višjih strokovnih šol in znanj ter kompetenc, ki jih pridobi študent, tekom študijskega procesa med potencialnimi delodajalci (predstavitve študijskih programov, kompetenc in profilov diplomantov potencialnim delodajalcem)
  • predstavitve podjetij na višjih strokovnih šolah – organizacija neposrednih obiskov študentov v bodoča delovna okolja – organizacija dogodkov za krepitev sodelovanja z delodajalci
AKTIVNOSTI PROJEKTA ZA STROKOVNE DELAVCE V KARIERNIH CENTRIH VSŠ:
  • izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev (koordinatorjev, kariernih svetovalcev, vodstva …) z namenom pridobiti izkušnje na področju vodenja in organizacije kariernih centrov ter izvajanja kariernega svetovanja.
AKTIVNOSTI PROJEKTA ZA ŠIRŠE OKOLJE: 
  • aktivno spodbujanje k samozaposlovanju (predstavitve spodbud in programov, idr.)

 

Poročilo o izvedbi projekta