PROCSEE

PROCSEE:  Strengthening Professional Higher Education and VET in Central & South Eastern Europe

Povzetek projekta

Sporočilo Evropske komisije o “Ponovnem razmisleku o izobraževanju: naložbe v spretnosti za boljše socialne-ekonomske rezultate« izpostavlja velike razlike med evropskimi državami v razvoju poklicnega in visokošolskega izobraževanja. Posebej poudarja, da medtem ko imajo nekatere evropske države  vrhunske poklicne in visokošolske izobraževalne sisteme (Nemčija, Avstrija, Danska, itd.), mnoge druge – običajno južnoevropske – zaostajajo na področju sodelovanja, kakovostnih rezultatov in privlačnosti. V državah z vrhunsko razvitimi sistemi visokega strokovnega izobraževanja (PHE) so za strokovno izobraževanje značilni dualni sistemi, v katerih večji delež učenja predstavlja učenje ob delu, predvsem vajeništvo in drugi modeli, ki olajšajo prehod iz izobraževanja k delu. Sporočilo EK tudi poudari, da je odličnost visokega šolstva odraz sistematično prenovljenih učnih načrtov, stalne posodobitve izvedbe, ter bistvenega – aktivne udeležbe podjetij, zlasti malih in srednjih podjetij (MSP).

Na razlike v razvoju visokega šolstva v Evropi vplivajo raznolika družbeno-kulturna ozadja in dojemanja, strukture sistemov izobraževanja in usposabljanja, gospodarstvo in trg dela, izvedene reforme, obseg vključenosti socialnih partnerjev, kot tudi zaposlitvene možnosti diplomantov PHE in preference posameznikov. PROCSEE bo vzpostavila sistematične strukture za oblikovanje politike priporočil in izmenjavo najboljših praks na štirih področjih:

 • Uskladitev poklicnega izobraževanja in usposabljanja z regionalnimi/lokalnimi strategijami gospodarskega razvoja
 • Promocija poklicnega izobraževanja in usposabljanja, zlasti kot odziv na ugotovljen primanjkljaj usposobljenosti
 • Organizacija in spremljanje umestitve študentov v svet dela
 • Osebna učna okolja in nadaljnje izobraževanje

Z združevanjem vodilnih akterjev širom Evrope – izobraževalne ustanove in podjetja iz JVE, ter deležnikov evropske in regionalne politike – bo projekt zagotovil specifične politike kot izhodišča za obravnavo teh prednostnih nalog v posamezni sodelujoči državi kot tudi v celotni regiji.

Aktivnosti projekta:

 • Vzpostavitev nacionalne skupine za TSI z vključenimi vsemi deležniki TSI.
 • Izbor 4 nacionalnih strokovnjakov za 4 ključna področja delovanja TSI.
 • Nacionalna SWOT analiza stanja TSI.
 • Identifikacija ključnih izzivov TSI na nacionalni ravni.
 • Vzpostavitev mednarodne skupine strokovnjakov za TSI v SJVE.
 • Identifikacija ključnih izzivov TSI v regiji (SJVE).
 • Identifikacija primerov dobrih praks za identificirane izzive.
 • Nabor priporočil za ukrepanje na izzive in krepitev TSI v regiji SJVE.
 • Identifikacija nacionalnih ukrepov na sistemskem področju.
 • Identifikacija deležnikov za izvajanje ukrepov.
 • Priprava potrebnih sistemskih sprememb.
 • Uvajanje potrebnih sistemskih sprememb.

 Kaj VSŠ pridobijo v/iz projektu(-a)?

 • Nacionalna skupina za razvoj TSI, kjer so vključeni predstavniki MIZŠ, CPI, visokošolstvo, GZS, OZS, ŠOS, ZZZRS, podjetja, regionalne agencije za razvoj …
 • Izjava o ključnih izzivih za TSI v Sloveniji na področjih regionalnega povezovanja, promocije TSI, sodelovanja s svetom dela, osebnih učnih okolij.
 • Nabor primerov dobrih praks.
 • Nabor evropskih priporočil za ukrepanje na izzive in krepitev TSI v regiji SJVE.
 • Nabor nacionalnih ukrepov na TSI področju in identifikacija odgovornih institucij/deležnikov za izvedbo ukrepov.
 • Olajšano delovanje VSŠ kot rezultat uvedenih sistemskih sprememb.

Več o projektu je dostopno na www.procsee.eu.

Javni razpis za zunanjo presojo projekta

Objava JR za zunanje strokovnjake in izbor zunanjih strokovnjakov

Ponovna objava JR za zunanjega strokovnjaka -2nd Call for Expert in izbor zunanjega strokovnjaka

Ponovna objava JR za zunanjega strokovnjaka – 3rd Call for Expert in izbor zunanjega strokovnjaka 

1.Kick off srečanje partnerjev, 5. in 6. 11. 2015, Maribor

Srečanje koordinatorjev projektov K3 FLC 2015, 4. in 5. 2. 2016, Bruselj

Usposabljanje administrativnega osebja, 19. 2. 2016, Bruselj

2. Kick off srečanje partnerjev, 20. 4. 2016, Beograd

Vzpostavitev PROCSEE Nacionalnega odbora za odličnost v terciarnem strokovnem šolstvu

PROCSEE: 1st meeting of National Committee for PHE Excellence in Slovenia

PROCSEE: 1. Forum odličnosti TSI – Logarska dolina, 28. 9.-1.10.2016

PROCSEE: 2. Forum odličnosti TSI – VIS, 31. 5.-2.6.2017

 

EU EACEA   PROCSEE