Projekt PROCSEE – 2nd Kick Off srečanje

Projekt PROCSEE – 2nd Kick Off srečanje

Projekt PROCSEE je ponovno združil sodelujoče partnerje iz Hrvaške, Belgije, Malte, Romunije, Češke in Slovenije na uvodnem srečanju. Skupnost VSŠ je tokratno srečanje organizirala v Beogradu, 20. aprila 2016. Ključen razlog za srečanje je bila menjava partnerja zaradi njegove neodzivnosti – Technologiko Ekpaideftiko Idryma (TEI) iz Grčije je tako zamenjala Magyar Rektori Konferencia (Madžarska rektorska konferenca). V taki sestavi so partnerji potrdili časovni okvir aktivnosti in vsebino razpisa za strokovnjake, ki bo izveden v maju.

Ključne projektne aktivnosti, ki jih bomo izvedli v 2016:

– izvedba razpisa za vključitev zunanjih strokovnjakov za izvedbo projektnih aktivnosti na 4 tematskih področjih: uskladitev poklicnega izobraževanja in usposabljanja z regionalnimi/lokalnimi strategijami gospodarskega razvoja, promocija poklicnega izobraževanja in usposabljanja, organizacija in spremljanje umestitve študentov v svet dela, osebna učna okolja in nadaljnje izobraževanje

– vzpostavitev PROCSEE nacionalnega odbora za odličnost v visoko šolstvu,

– priprava izjave o prioritetah in specifičnih izzivih na nacionalnem nivoju, ki bo zajela omenjena 4 tematska področja,

– organizacija in izvedba 1. Foruma za odličnost v visoko šolstvu,

– priprava skupne izjave o izzivih in potrebnih spremembah politik za odličnost v visoko šolstvu,

– izvedba raziskave primerov dobrih praks zbir orodij ter gonil pri pripravi smernic za spremembo politik.

IMG_6452 IMG_6453 IMG_6454 IMG_6456 IMG_6459 IMG_6460 IMG_6465 IMG_6468