RAZPIS ZA NAJBOLJŠE DIPLOMSKO DELO IN NAJBOLJŠEGA MENTORJA V PODJETJU 2024 

Na osnovi predloga Komisije za kakovost pri Skupnosti VSŠ razpisujemo […]

Na osnovi predloga Komisije za kakovost pri Skupnosti VSŠ razpisujemo nagrado za:

1. najboljše diplomsko delo na višjih strokovnih šolah Republike Slovenije,

V kategoriji najboljše delo lahko prijavite najboljše klasično diplomsko delo, najboljši diplomski projekt stroke, najboljši izdelek in najboljšo storitev (prijavi se lahko eno delo, ne glede na kategorijo). Nagrado za najboljše diplomsko delo prejmeta diplomant in njegov mentor (na šoli in v podjetju oz. delodajalec).

Šola v prijavi opredeli razlog za predlog in potrdi izpolnjevanje vstopnih kriterijev. Prosimo, da predložite tudi izbrana diplomska dela in dokumente (obvezne priloge):
soglasje kandidata za sodelovanje v izboru in za objavo rezultatov
potrdilo o lektoriranju,
• pregled naloge s programom za odkrivanje podobnih vsebin – plagiatorstvo,
učinek/korist diplomskega dela za podjetje potrdi delodajalec (izjava delodajalca vključno z informacijo o finančnem/nefinančnem učinku diplomskega dela).

2. najboljšega mentorja v podjetju.

Najboljšega mentorja skupaj z obrazložitvijo navedete na obrazcu, ki je priloga temu razpisu.

Prosimo Vas, da priložen prijavni obrazec oddate do 7. oktobra 2024 na povezavi https://dokumenti.skupnost-vss.si/.

PRILOGI: