RAZPIS ZA PODELITEV DIPLOM SKUPNOSTI VSŠ ZA ODLIČNOST

Na višjih strokovnih šolah se zavedamo pomena kakovosti višješolskega izobraževanja, […]

Na višjih strokovnih šolah se zavedamo pomena kakovosti višješolskega izobraževanja, zato že vrsto let potekajo sistematične aktivnosti v smeri spodbujanja uvajanja sistema kakovosti. S projektom Impletum so bili postavljeni enotni temelji sistema kakovosti v višjih šolah in v okviru tega projekta je bilo podeljeno veliko priznanj šolam, ki so ga vzpostavile.
Kakovost višjih šol, ki se je izkazala tudi preko zunanjih evalvacij, pa želimo nadgraditi v poslovno odličnost. V ta namen je bil v okviru Komisije za kakovost pripravljen Model
odličnosti, in sicer kot osnova za podeljevanje Diplom Skupnosti višjih strokovnih šol za odličnost.

Vabimo vas, da se prijavite na razpis za podelitev diplom Skupnosti višjih strokovnih šol za odličnost, in sicer do vključno 21. 11. 2024.

Podelitev diplom bo potekala v okviru Konference o kakovosti višjih strokovnih šol, 23. 1. 2025. V prilogi vam pošiljamo Model skupaj z obrazloženo Vlogo za prijavo na razpis.

Izpolnjene vloge z dokazili pošljete na elektronskem nosilcu (2 izvoda) po pošti na naslov:
SKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE SLOVENIJE
Mariborska cesta 2
3000 Celje

V okviru preverjanja pogojev za podelitev diplom je načrtovan tudi enodnevni obisk šole (med 8. in 14. uro). Datum in vsebina pregleda na obisku bo usklajen z vsako posamezno višjo šolo, ki se bo prijavila na razpis. Morebitna vprašanja sporočite na elektronski naslov: sekretariat@skupnost-vss.si. Stopimo korak naprej in zopet potrdimo, da je na višjih strokovnih šolah kakovost proces nenehnih izboljšav v smeri doseganja poslovne odličnosti.

PRILOGI: