Razpis za podelitev priznanj Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije v letu 2020

Razpis za podelitev priznanj Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije v letu 2020

Tudi v letu 2020 bo Skupnost VSŠ podelila zaslužno priznanje vsem, ki so pomembno prispevali k razvoju, prepoznavnosti in ugledu višjega strokovnega izobraževanja.

V skladu s Pravilnikom o priznanjih Skupnosti VSŠ vabimo k oddaji predlogov za podelitev priznanj Skupnosti VSŠ.

Predlagatelji so lahko člani Skupnosti ali organi Skupnosti.

Priznanja lahko prejmejo posameznik/ca, zavod ali druga organizacija za:

 • izjemne uspehe in dosežke pri izobraževalnem in raziskovalnem delu na področju višjega šolstva;
 • za pomemben prispevek k razvoju, delovanju, prepoznavnosti in ugledu Skupnosti VSŠ in višjega strokovnega šolstva.

 Priznanja se podeljujejo za:

 • dolgoletno uspešno delo v organih Skupnosti VSŠ;
 • izjemen prispevek k prepoznavnosti in ugledu ter delovanju Skupnosti VSŠ in višjega strokovnega šolstva;
 • 20 letno uspešno delovanje šole;
 • 20 letno uspešno vodenje šole;
 • izjemne dosežke na področju razvoja višjega šolstva;
 • dolgoletno uspešno delo v delovnih skupinah, komisijah in odborih, ki so delovala na nacionalnem področju in v interesu višjega šolstva;
 • izjemne dosežke na področju razvoja mednarodnega sodelovanja in izmenjavo dosežkov na področju višješolskega izobraževanja;
 • izjemne dosežke na področju razvoja novih, inovativnih pedagoških pristopov in tehnologij dela na področju višješolskega izobraževanja,
 • izjemne dosežke in uspešno delo na področju razvoja ter uvajanja sistema kakovosti v višjem šolstvu na nivoju Skupnosti VSŠ.

Priznanja, ki bodo podeljena: pisno priznanje ali zlati častni znak.

Predlogi za podelitev priznanj se oddajo v dveh (2) izvodih na predpisanem obrazcu, ki je priloga razpisu. Predlogu se priložijo morebitna dokazila, ki potrjujejo dejstva v utemeljitvi.

Predlogi z dokazili se oddajo do vključno 20. 9. 2020 na naslov:

SKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE SLOVENIJE, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, SLOVENIJA.

Komisija za kakovost bo opravila izbor na podlagi prijav najkasneje v 30 dneh po poteku roka za prijavo. Podelitev priznanj bo potekala na zaključnem dogodku projekta Appretnice Track, 26. novembra 2020.