Razpis za podelitev priznanj Skupnosti VSŠ

Razpis za podelitev priznanj Skupnosti VSŠ

Razpis za podelitev priznanj

Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije v letu 2016

 V letu 2016 višje strokovno izobraževanje v Sloveniji obeležuje 20 let obstoja. Ob tem pomembnem mejniku, smo se v Skupnosti VSŠ odločili, da podelimo zaslužno priznanje vsem, ki go pomembno prispevali k razvoju, prepoznavnosti in ugledu višjega strokovnega izobraževanja.

V skladu s Pravilnikom o priznanjih Skupnosti VSŠ

vabimo k oddaji predlogov za podelitev priznanj Skupnosti VSŠ.

 

Predlagatelji so lahko člani Skupnosti ali organi Skupnosti.

Priznanja lahko prejmejo člani Skupnosti: ravnatelji oz. direktorji, šole, študenti, diplomanti,  posamezniki ali skupine. Priznanja lahko prejmejo tudi kandidati, ki niso člani Skupnosti in kandidati iz tujine.

 Priznanja se podeljujejo za:

  • dolgoletno uspešno delo v organih Skupnosti;
  • izjemen prispevek k prepoznavnosti in ugledu ter delovanju Skupnosti in višjega strokovnega šolstva;
  • 20 letno in vsako nadaljnje 10 letno delovanje šole;
  • 20 letno, 30 letno vodenje šole;
  • vidne dosežke na področju razvoja višjega šolstva;
  • dolgoletno uspešno delo v delovnih skupinah, komisijah in odborih, ki so delovala na nacionalnem področju in v interesu višjega šolstva;
  • izjemne dosežke na področju razvoja mednarodnega sodelovanja in izmenjavo dosežkov na tem področju;
  • vidne dosežke na področju razvoja novih pedagoških pristopov in tehnologij dela na področju izobraževanja,
  • izjemne dosežke na področju razvoja sistema kakovosti v višjem šolstvu.

Priznanja, ki bodo podeljena: pisno priznanje ali zlati častni znak. Zlati častni znak se podeljuje posameznikom za življenjsko delo ob 20 in 30 letnem uspešnem delu.

Predlogi za podelitev priznanj se oddajo v dveh (2) izvodih na predpisanem obrazcu, ki je priloga razpisu. Predlogu se priložijo morebitna dokazila, ki potrjujejo dejstva v utemeljitvi.

 

Predlogi se oddajo do vključno 19. 8. 2016 na naslov:

SKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE SLOVENIJE, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, SLOVENIJA.

Komisija za kakovost bo opravila izbor na podlagi prijav najkasneje v 15 dneh po poteku roka za prijavo. Podelitev priznanj bo potekala na slavnostni akademiji, 25. oktobra 2016.

 

Celje, 21. junij 2016

 

Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ

mag. Gabrijela Kotnik, predsednica

Razpis za podelitev priznanj Skupnosti VSŠ

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJA