Razpis za prispevke 10. konferenca kakovost v VSŠ in razpis za podelitev Diplom za odličnost

Razpis za prispevke 10. konferenca kakovost v VSŠ in razpis za podelitev Diplom za odličnost

V okviru dejavnosti Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ vas vabimo k sodelovanju na 10. letni konferenci ‘Kakovost v višjih strokovnih šolah’. Tema letošnje konference je ‘Zelena in digitalna kakovost’.

Na konferenci želimo predstaviti primere dobrih praks s področja spodbujanja in zagotavljanja kakovosti na višjih strokovnih šolah, ki so povezana s skrbjo za trajnostni razvoj in čim manjše obremenjevanje okolja oziroma z digitalizacijo organizacije in delovanja šole ter izvedbe pedagoškega procesa in praktičnega izobraževanja na daljavo.

Rok za najavo prispevkov je 5. april 2021, ki jih pošljete na naslov sekretariat@skupnost-vss.si. Referate je potrebno oddati do 3. maja 2021. Vsi prispevki bodo objavljeni v zborniku, 5 najboljših prispevkov bo imelo priložnost predstavitve na konferenci.

Prav tako vas vabimo, da se prijavite na razpis za podelitev diplom Skupnosti višjih strokovnih šol za odličnost, in sicer do vključno 10. maja. 2021. Podelitev diplom bo potekala v okviru Konference o kakovosti višjih strokovnih šol.

Kakovost višjih šol, ki se je izkazala preko zunanjih evalvacij, želimo nadgraditi v poslovno odličnost. V ta namen je bil v okviru Komisije za kakovost pripravljen Model odličnosti, in sicer kot osnova za podeljevanje Diplom Skupnosti višjih strokovnih šol za odličnost.