Razpis za prispevke za 9. konferenco Kakovost v VSŠ

Razpis za prispevke za 9. konferenco Kakovost v VSŠ

V okviru dejavnosti Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ

vas z razpisom za prispevke vabimo k sodelovanju na

9. letni konferenci Kakovost v višjih strokovnih šolah,

ki bo v četrtek, 21. novembra 2019,

na Višji strokovni šoli za gostinstvo, velnes in turizem Bled,

Prešernova cesta 32, na Bledu.

Tema letošnje konference je Komuniciranje med deležniki višjega strokovnega izobraževanja. Na konferenci želimo predstaviti primere dobrih praks s področja uvajanja in zagotavljanja kakovosti na višjih strokovnih šolah.

S prispevki lahko sodelujete na naslednjih področjih:

  • šola in delodajalci,
  • šola in diplomanti,
  • šola in okolje,
  • vodstvo in podrejeni,
  • šola in šolo,
  • študenti,
  • predavatelji,
  • predavatelji in študenti,
  • mednarodnimi študenti.
  • mednarodno sodelovanje.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Razpis za prispevke za 9. konferenco Kakovost v višjih strokovnih šolah

Vsi prispevki bodo objavljeni v zborniku, 5 najboljših prispevkov bo imelo priložnost predstavitve na konferenci. Predstavitev je lahko izvedena tudi v obliki plakatov ali animacij. Prispevki so lahko pripravljeni tudi v angleškem jeziku in zgolj objavljeni v zborniku, prevod povzetka v slovenski jezik pripravijo slovenski partnerji.

ROKI ZA ODDAJO PRISPEVKOV IN REFERATOV

Prosimo Vas, da prispevke najavite do 30. junija 2019 na naslov sekretariat@skupnost-vss.si. Referate pa pošljite na isti naslov najpozneje do 13. septembra 2019.

Prispele prispevke bo do 5. oktobra 2019 pregledala posebej za to imenovana komisija v okviru Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ in med njimi izbrala referate za predstavitev na konferenci ter objavo v zborniku.

Prilagamo še navodilo za pripravo referata:

Navodila za oblikovanje prispevkov 9. konference Kakovost v VSŠ

Vabljeni, da s svojim prispevkom prispevate kamenček v mozaik kakovosti v višjih strokovnih šolah!

Tema letošnje konference: Komuniciranje med deležniki višjega strokovnega izobraževanja