RAZPIS ZA PRIZNANJA SKUPNOSTI VSŠ

Na Skupnosti VSŠ bomo podelili zaslužno priznanje vsem, ki so […]

Na Skupnosti VSŠ bomo podelili zaslužno priznanje vsem, ki so pomembno prispevali k razvoju, prepoznavnosti in ugledu višjega strokovnega izobraževanja. V skladu s Pravilnikom o priznanjih Skupnosti VSŠ vabimo k oddaji predlogov za podelitev priznanj Skupnosti VSŠ. Predlagatelji so lahko člani Skupnosti VSŠ ali organi Skupnosti VSŠ.

Priznanja lahko prejmejo posameznik/ca, zavod ali druga organizacija za:
• izjemne uspehe in dosežke pri izobraževalnem in raziskovalnem delu na področju višjega šolstva;
• za pomemben prispevek k razvoju, delovanju, prepoznavnosti in ugledu Skupnosti VSŠ in višjega strokovnega šolstva.

Priznanja, ki bodo podeljena: pisno priznanje ali zlati častni znak.

Predlogi za podelitev priznanj se oddajo na povezavi https://dokumenti.skupnost-vss.si/, najkasneje do 21. novembra 2024, na predpisanem obrazcu, ki je priloga razpisu. Predlogu se priložijo morebitna dokazila, ki potrjujejo dejstva v utemeljitvi. Komisija za kakovost bo opravila izbor na podlagi prijav najkasneje v 7 dneh po poteku roka za prijavo.

Podelitev priznanj bo potekala v okviru 14. konference Kakovost v višjih strokovnih šolah v četrtek, 23. januarja 2025, v Novi Gorici.

PRILOGI: