RAZPIS ZA VPIS V VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 2019/2020