SAPS – nacionalna delavnica

SAPS – nacionalna delavnica

Pod okriljem Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije, ki je partner projekta SAPS (Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education and Smal and Medium Enterprises) je v torek, 11. aprila 2017 v prostorih BIC Ljubljana, v Centru kulinarike in turizma KULT316 potekala Nacionalna delavnica s predstavniki študentov, malih in srednje velikih podjetij ter institucij terciarnega strokovnega izobraževanja.

Udeležencem smo predstavili projekt SAPS, katerega namen je promovirati in spodbuditi kakovostno praktično izobraževanje v malih in srednje velikih podjetjih. Pri izmenjavi mnenj je bila izpostavljena predvsem problematika predznanja študentov, ki v terciarno strokovno izobraževanje prihajajo iz gimnazij ali drugih strok in nimajo predhodnih ustreznih praktičnih izkušenj. To se še zlasti odraža pri praktičnem izobraževanju, kjer se delodajalci pri tovrstnih študentih veliko ukvarjajo z osnovami, ki bi jih že morali poznati iz srednje šole. Priporočilo je, da šole za tovrstne študente pred praktičnim izobraževanjem pripravijo premostitvene tečaje. Na delavnici smo še identificirali procese praktičnega izobraževanja in kriterije kakovosti malih in srednje velikih podjetij kot tudi institucij terciarnega strokovnega izobraževanja. Po besedah udeležencev so tovrstne delavnice zelo dobrodošle in bi jih veljalo tudi v prihodnje organizirati, morda celo sektorsko.