ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole: ŠC PET, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana
Telefon/Faks: TEL: (01) 234 24 54 / (01) 234 24 60 FAX: (01) 234 24 41
E-pošta: vss@scpet.net
Spletna stran: www.scpet.net/vss/
Kratek opis šole: Pri nas se šolajo bodoči ekonomisti na štirih področjih: zavarovalništvo, bančništvo, poslovna logistika in poštni promet. Smo edina višja strokovna šola v Sloveniji, ki izobražuje bodoče inženirje telekomunikacij. Študentom nudimo izobraževanje Cisco Networking Academy, kjer pridobijo certifikate za CCNA.
Višješolski program: Ekonomist
Pridobljen naziv diplomanta: Ekonomist / ka (VI/I)
Višješolski program: Telekomunikacije
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/ka telekomunikacij (VI/I)

ŠC PET, Višja strokovna šola