ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole: ŠC Škofja Loka, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka
Telefon/Faks: Tel.:(04) 506-23-17, Faks:(04) 506 23 18
E-pošta: vss@scsl.si
Spletna stran: http://www.scsl.si/visja/
Kratek opis šole: Potrebe na trgu dela opozarjajo na aktualnost naravoslovno tehniških ved, zato vas vabimo, da se vpišete na našo šolo, kjer ponujamo kakovostno strokovno izobraževanje za različne profile na področju strojništva in lesarstva.
Višješolski program: Strojništvo
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/Inženirka strojništva
Višješolski program: Lesarstvo
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/Inženirka lesarstva

logo-sc-sl