Jasmina Poličnik

generalna sekretarka
Jasmina Poličnik
vodja razvoja
Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič
Strokovni sodelavec
Miha Zimšek