Alicia Leonor Sauli Miklavčič
generalna sekretarka
MAG-2760

Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič je na Sekretariatu Skupnosti VSŠ zaposlena kot generalna sekretarka in je zadolžena za vodenje projektov in mednarodne zadeve. Je dobra poznavalka mednarodnega strokovnega visokošolskega izobraževanja, strokovnjakinja za mednarodne projekte in podpredsednica upravnega odbora EURASHE. Ustanovila je prvi slovenski konzorcij za prakso Erasmus +, slovenski klub diplomantov Erasmus PHE in klub učiteljev in uslužbencev Erasmus PHE. Več let je bila zaposlena kot profesorica in ravnateljica na Lesarski šoli Maribor.