dr. Anita Goltnik Urnaut

dr. Anita Goltnik Urnaut
raziskovalka
MAG-2703

Dr. Anita Goltnik Urnaut je na Sekretariatu Skupnosti VSŠ zaposlena kot raziskovalka in je zadolžena za pripravo strokovnih podlag v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! ter pripravo novih razvojnih programov.

Po osnovnem poklicu je univerzitetna diplomirana psihologinja, za znanstveni magisterij in nato še doktorat pa je raziskovala področje psihologije športa. Najprej se je zaposlila v Kadrovski službi Železarne Ravne, nato pa v svetovalni službi Osnovne šole Koroški jeklarji. Na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec je predavala predmete s področja ravnanja z ljudmi pri delu in poslovnega komuniciranja. Na Fakulteti za komercialne in poslovne vede je docentka za področje Organizacijsko vedenje in Športni menedžment ter raziskovalna sodelavka. Ima izkušnje z vodenjem mednarodnih projektov. Aktivna je na področju zagotavljana kakovosti v višjem in visokem šolstvu, bila je članica Sveta NAKVIS, kot strokovnjakinja NAKVIS sodeluje pri akreditacijah in zunanjih evalvacijah. Dolgoletno ukvarjanje s športom, kjer si je nabrala tudi izkušnje z vodenjem mednarodnih organizacij, uporablja pri raziskovanju ter spodbujanju dvojne kariere športnikov.