Hana Balog

Hana Balog
administrativna sodelavka
MAG-2989

Na sekretariatu Skupnosti VSŠ je zaposlena kot koordinatorica konzorcija Erasmus+ in vodi postopek prijave mobilnosti na projektih KA103 ter skrbi za kakovostno izvajanje aktivnosti konzorcija. Zadolžena je za promocijske aktivnosti Skupnosti VSŠ in upravljanje s socialnimi omrežji. Veseli jo delo s študenti, njen izziv pa je povečati vključevanje študentov v mednarodne projekte mobilnosti.