Jasmina Poličnik
generalna sekretarka
SkupnostVSŠ-42