Skrb za razvoj trgov JV Azije in Afrike

Skrb za razvoj trgov JV Azije in Afrike

”Projektiral sem mnoge projekte po Sloveniji in izven njenih meja, na Bližnjem vzhodu, Katarju, Abu Dhabiju, Afriki, Keniji. Trenutno delam kot predstavnik nemškega podjetja in projektni vodja v Bangladešu, skrbim pa tudi za razvoj trgov JV Azije in Afrike. Višje šole dajejo poudarek praktičnemu znanju, ki pri mojem delu največ šteje.”

Gašper Janežič, diplomant programa Varstvo okolja in komunala, Višja strokovna šola Šolski center Novo mesto

Višješolsko izobraževanje sem izbral zaradi poudarka na praktičnih znanjih, saj na področju izvajanja in planiranja infrastrukture ta največ štejejo, prav tako pa predstavljajo uvajanje za višja teoretična znanja, za kar so predvsem potrebne praktične predstave. Delam na področju javne infrastrukture (oskrba s pitno vodo, čiščenje pitne in odpadne vode, odvajanje odpadnih voda), praktična znanja pridobljena med študijem pa mi predstavljajo orodje za moje delo.

Zaposlen sem bil že pred začetkom študija, ki sem ga zaključil v rednem časovnem obdobju. Projektiral sem mnogo projektov po Sloveniji, tako na področju visoke in predvsem na področju nizke gradnje. Od leta 2007 se je moja kariera razvijala izven meja Slovenije. Začetki segajo na Bližnji vzhod, Katar, Abu Dhabi, nadaljevanje v Afriki, Keniji, nakar me je pot zanesla v Azijo, Bangladeš, kjer sem predstavnik nemškega podjetja in projektni vodja, skrbim pa tudi za razvoj trgov JV Azije in Afrike.

Menim, da bi bilo potrebno prestruktrirati izobraževalni sistem, da bi ta najprej zahteval vključevanje študentov v višješolske programe, saj bi to študentom omogočalo boljšo praktično predstavo o izbranem področju. Vse preveč je namreč ljudi, ki se populistično odločajo za usmeritve namesto, da bi našli usmeritev, ki jim je pisana na kožo. Tako bi že na začetku ustvarjali pravo motivacijo zaposlenih, ki naj ne bi bila le finančna. Strast do opravljanja poklica je namreč dodana vrednost, ki je v mnogih primerih občutno primanjkuje.