Skupnost VSŠ sodelovala na Peer Learning Activity on Short Cycle Higher Education

Skupnost VSŠ sodelovala na Peer Learning Activity on Short Cycle Higher Education

Preko Erasmus+ konzorcija za mobilnost je Skupnost VSŠ med 19. in 20. septembrom 2019 organizirala sodelovanje na Peer Learning Activity on Short Cycle Higher Education (PLE SCHE), ki se ga je udeležilo 10 predstavnikov 8 višjih strokovnih šol.

Dogodek je potekal pod okriljem EURASHE – Evropskega združenja institucij v visokem šolstvu, CCISP – Portugalskega koordinacijskega sveta politehnik, Porto Polytehnick – Politehnike v Portu ter portugalskega ministrstva za znanost, tehnologijo in visoko šolstvo.

Namen vzajemnega učenja je omogočiti članicam EURASHE razpravo o vlogi kratkega visokošolskega cikla izobraževanja, izpostaviti ključne izzive ter pripraviti zaključke razprave, ki bodo zatem predstavljeni v ustreznih politikah in delovanju EURASHE na evropski ravni. Udeleženci so tako razpravljali o kakovosti v SCHE, pristopi in orodjih, prepoznavanju SCHE znotraj evropskega visokošolskega prostora ter ustreznega pedagoškega pristopa, povezanega s praktičnim izobraževanjem in sodelovanju s svetom dela.