Skupnost VSŠ uspešno opravila presojo kakovosti izvajanja ECHE listine

Skupnost VSŠ uspešno opravila presojo kakovosti izvajanja ECHE listine

V četrtek, 5. decembra 2019, smo na Skupnosti VSŠ imeli evalvacijo CMEPIUSa, ki je presojal kakovost izvajanja ECHE listine kot strategije internacionalizacije konzorcija višjih strokovnih šol (VSŠ). Evalvatorki s CMEPIUS-a mag. Martina Tekavec Bembič in Maja Milas sta bili po pregledu dokumentacije in pogovorih z različnimi skupinami deležnikov v okviru našega delovanja zadovoljni – prejeli smo kar nekaj pohval in spodbud za nadaljnje delo ter tudi nekaj predlogov za izboljšave.

Poleg predstavnikov sekretariata Skupnosti VSŠ – Alojza Razpeta (predsednika Skupnosti VSŠ), Jasmine Poličnik (generalne sekretarke Skupnost VSŠ), Alicie Leonor Sauli Miklavčič (vodje projektov) in Janje Ivanež (Erasmus+ koordinatorke na Skupnosti VSŠ) so svoje delo in izkušnje podali tudi člani različnih projektnih skupin Skupnosti VSŠ, povezanih z izvajanjem mobilnosti: mag. Nataša Makovec (GEA College), mag. Gregor Rak (Prometna šola Maribor, VSŠ), mag. Bojan Sešel (Ekonomska šola Celje), Hermina Vučajnk (ravnateljica ETRŠ Brežice, VSŠ), Žan Dapčevič (ravnatelj /direktor Academia Maribor, VSŠ) – kot predstavnik projektne skupine za internacionalizacijo, mag. Gabrijela Kotnik (ŠC Slovenj Gradec), ki je predstavljala strateško področje za skupne standarde delovanja, mag. Tjaša Vidrih (BIC Ljubljana), s področja za sodelovanje s študenti ter Jerneja Planinšek Žlof kot predstavnica Erasmus+ koordinatorjev 40 članic konzorcija; skupino strokovnega osebja z izkušnjo izmenjave so predstavljali Marko Dotzauer (VSŠKV), Helena Jurše Rogelj (ravnateljica GRM Novo mesto), Nada Reberšek Natek (ravnateljica, ŠHVU, VSŠ), Aleksandra Kotnik (primer zaposlitve v tujini po izkušnji Erasmus+ mobilnosti) in Matej Tisaj (Erasmus+ koordinator na Academia Maribor, VSŠ). Svoj čas so v namen predstavitve svojih izkušenj namenili tudi študenti: Petra Ščulija, Nina Špes, Vitomir Drofenik, Amela Šabotič in Arin Rapuš. Vsem sodelujočim se iz srca zahvaljujemo za pripravljenost za sodelovanje!

V okviru Erasmus+ programa sta evalvatorki prepoznali še nekaj priložnosti za izboljšanje. Med drugim sta predlagali, da bi pregledali postopke priznavanja mobilnosti osebja ter določili kvantitativne indikatorje mobilnosti, poiskali načine za združevanje mobilnosti glede na stroko in določili postopek za zbiranje informacij o vsebinskih učinkih mobilnosti. V prihodnjih dneh bosta sestavili uradno poročilo, ki ga bomo objavili na svoji spletni strani.