Sekretariat

Sekretariat Skupnosti VSŠ pomeni neposredno povezavo z vsemi članicami, upravnim odborom in drugimi socialnimi partnerji. Pisarna sekretariata se nahaja na naslovu Mariborska cesta 2 v Celju. V prvem nadstropju. Podrobnejša navodila, kako do nas, najdete TUKAJ.

Miha Zimšek

Generalni sekretar

Zadolžen za izvajanje mednarodnih projektov VET21001QA-LEAD in ApprenticeshipQ. Pred zaposlitvijo na Sekretariatu Skupnosti VSŠ je bil asistent in raziskovalec na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Kot koordinator in raziskovalec je sodeloval v številnih projektih v zvezi s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, podjetništvom, izobraževanjem mladinskih delavcev, državljansko vzgojo, radikalizacijo in mobilnostjo mladih. Dodatne reference je usvojil tudi kot svetovalec slovenske Nacionalne agencije v programih EU na področju mladine. Ima izkušnje z organizacijskimi vidiki in finančnim upravljanjem malih in srednje velikih projektov. Bil je tudi svetovalec za evropske projekte na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Med študijem politologije (smer analiza politik in javna uprava) in med pripravništvom na AmCham Slovenija je pridobil številne izkušnje s področja podjetništva, vodenja projektov in evalvacij. Njegovi raziskovalni interesi vključujejo poklicno in praktično izobraževanje, zagotavljanje kakovosti v institucijah, podjetništvo, državljansko vzgojo in politično participacijo mladih.

Alicia Leonor Sauli Miklavčič

Vodja razvoja

Alicia Leonor Sauli Miklavčič je na Sekretariatu Skupnosti VSŠ zaposlena kot vodja razvoja in je zadolžena za vodenje projektov in mednarodne zadeve. Je dobra poznavalka mednarodnega strokovnega visokošolskega izobraževanja, strokovnjakinja za mednarodne projekte in podpredsednica upravnega odbora EURASHE. Ustanovila je prvi slovenski konzorcij za mobilnost Erasmus +, slovenski višješolski klub Erasmus diplomantov in Erasmus zaposlenih. Več let je bila zaposlena kot predavateljica na Lesarski šoli Maribor in ravnateljica na Tehniškem šolskem centru Maribor.

Natalija Klepej Gržanič

Raziskovalka

Natalija Klepej Gržanič je raziskovalka, projektna asistentka in vodja projektov. Ima večletne izkušnje kot svetovalka in analitičarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter kot raziskovalka pri Skupnosti višjih strokovnih šol RS. Na Šolskem centru Celje je sodelovala v programu Erasmus+ (KA1, KA2, KA3) ter pri več projektih, ki jih je financiral Evropski socialni sklad. Vodila in  usklajevala je delo 14 šol v okviru projekta MUNERA 3.

Eva Dušak

Strokovna sodelavka

Eva Dušak je diplomirana arheologinja Univerze v Ljubljani, ki se je preko programov Erasmus+ in CEEPUS dodatno izobraževala na Univerzi Franche-Comte, v Franciji ter Univerzi Adama Mickiewicza in Univerzi v Wrocławu, na Poljskem.