O SKUPNOSTI VSŠ

OSNOVNI PODATKIIDENTIFIKACIJSKI PODATKITEMELJNI DOKUMENTI
OSNOVNI PODATKI
POLNO IME: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
KRATKO IME: Skupnost VSŠ
IME V ANGLEŠČINI: Association of Slovene Higher Vocational Colleges – Association HVC
IDENTIFIKACIJSKI PODATKI
ZASTOPNIK: Alojz Razpet, predsednik Skupnosti VSŠ
MATIČNA ŠTEVILKA: 2246376000
ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 72869
DAVČNA ŠTEVILKA: 10104941 (ni davčni zavezanec)
TRANSAKCIJSKI RAČUN: IBAN SI56 0313 8100 0766 638
Odprt pri SKB banka D.D. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, Slovenija

+386 (0)3 428 58 73 

skupnostvss@sc-celje.si

Pot na Lavo 22, 3000 Celje

PREDSTAVITEV

Skupnost VSŠ je bila ustanovljena 20. aprila 2005 kot skupnost zavodov, delujoča v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje javnih zavodov. Danes skupnost predstavlja, zastopa in uresničuje skupne interese 47 javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, in sicer v sodelovanju z državnimi, lokalnimi, mednarodnimi organi in organizacijami.

Njena ključna vloga je tako povezovanje višjih strokovnih šol z različnimi deležniki na področju izobraževanja, usposabljanja ter gospodarstva kakor tudi oblikovanje politik in izvedba projektov v sklopu višješolskega in strokovnega raziskovalnega področja, s čimer neposredno prispeva k razvoju lokalnih skupnosti in regij.

POSLANSTVO

Poslanstvo Skupnosti VSŠ je zastopanje skupnih stališč in interesov javnih, zasebnih ali posameznih višjih strokovnih šol v slovenskem in mednarodnem okolju. Pri svojih članih spodbujamo povezovanje na področju izobraževanja, usposabljanja in raziskovanja ter razvoja, ki naj se odraža v inovativnosti in podjetnosti. Pri našem delu poudarjamo kakovost, jo postavljamo v ospredje in nudimo podporo članicam.

VIZIJA

Skupnost VSŠ je institucija, ki predstavlja in zastopa višje strokovno šolstvo v slovenskem ter mednarodnem okolju. Delujemo kot promocijsko središče višjega strokovnega šolstva ter organiziramo izmenjavo informacij in dobrih praks. Skrbimo za dobro medsebojno povezanost med vsemi deležniki. Nudimo strokovno podporo članicam, organiziramo reševanje sistemskih problemov, usposabljanja in strokovne posvete. Spodbujamo in podpiramo razvoj ter prenovo vseh vrst programov višjega šolstva s poudarkom na fleksibilnosti in specializaciji. Pripravljamo, sodelujemo in izvajamo razvojne projekte ter kot projektna pisarna nudimo podporo svojim članicam.

OSREDNJE AKTIVNOSTI
  • priprava, sodelovanje in izvedba razvojnih projektov, 
  • organizacija letnih konferenc, tematskih seminarjev, posvetov in drugih dogodkov, 
  • v vlogi središča višjega strokovnega šolstva skrb za razvoj ter izvedbo promocijskih aktivnosti.
STALNI PARTNERJI na nacionalni in mednarodni ravni

 

Vir: Eurydice Slovenia