ERASMUS + program

 

Erasmus+ je integriran sedemletni (2014 – 2020) program EU, ki ponuja številne možnosti sodelovanja na področjih izobraževanjausposabljanjamladih in športa. Z razpoložljivi proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. S transnacionalnimi partnerstvi med ustanovami in organizacijami Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih, spodbuja medsebojno sodelovanje in povezovanje izobraževanja s praktičnim delom v podjetjih. Podpira nacionalna prizadevanja za modernizacijo sistemov izobraževanja, usposabljanja in drugih ukrepov za mlade. 
Več informacij o predvideni strukturi programa najdete na spletnih straneh Evropske komisije – TUKAJ.
DOKUMENTI
Shema programa Erasmus+
Razpis Erasmus+ 2016  

 

CMEPIUS – Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana
T: +386-1-620-94-50
F: +386-1-620-94-51
info@cmepius.si
Spletna stran
 

Spletna stran