Organi Skupnosti VSŠ

SKUPŠČINA

Skupščino sestavljajo zastopniki 47 članic Skupnosti VSŠ. Vsako institucijo z vsemi dislokacijami predstavlja en zastopnik, ki ima na skupščini en volilni glas. Skupščina se sestaja letno.

SEZNAM VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL

S pomočjo spodnjega interaktivnega iskalnika je omogočeno hitro in enostavno iskanje višjih strokovnih šol v Republiki Slovenije po kraju in študijskih programih, ki jih izvajajo.

  Interaktivni iskalnik po krajih in programih

Višje strokovne šole izvajajo bogate višješolske študijske programe, usmerjene v praktično izobraževanje v kar 28 krajih po vsej Sloveniji. V letu 2018/2019 bo ponovno izvedenih 32 študijskih programov.


UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor sestavlja sedem članov, med katerimi sta predsednik, ki vodi delo upravnega odbora, in podpredsednik. Mandat članov upravnega odbora traja 3 leta.

Člani Upravnega odbora 
 
Alojz Razpet, predsednik
Šolski center Celje, Višja strokovna šola
 vss@sc-celje.si

j_damjan

mag. Janez Damjan, podpredsednik
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
Zaradi prenehanja funkcije v matični instituciji je mag. Janezu Damjanu prenehal mandat podpredsednika Upravnega odbora Skupnosti VSŠ.
Helena Vogrinec, članica
DOBA, Višja strokovna šola
helena.vogrinec@doba.si

d_zupancic

Drago Zupančič, član
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Višja strokovna šola
drago.zupancic@guest.arnes.si
 
mag. Nataša Makovec, članica
GEA College – Center višjih šol
natasa.makovec@gea-college.si
 
dr. Matej Forjan, član
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola
Zaradi prenehanja funkcije v matični instituciji je dr. Mateju Forjanu prenehal mandat člana Upravnega odbora Skupnosti VSŠ.
 t_vidrih
mag. Tjaša Vidrih, članica
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola
tjasa.vidrih@bic-lj.si