ŠOLSKI CENTER POSTOJNA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole: Šolski center Postojna, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna
Telefon/Faks: (05) 721 23 30
E-pošta: vs.postojna@guest.arnes.si
Spletna stran: www.vspo.si
Kratek opis šole: Nudimo vam: Povezovanje s podjetji – Projektne diplomske naloge –odprt dialog študent-predavatelj – dokumentacija predmetov v Moodlu – uporabo e-učilnice. Znali boste voditi sodobno pisarniško poslovanje, voditi projekte, proizvodnjo, razvoj in vzdrževanje v podjetju ali izdelovati gozdnogojitvene načrte.
Višješolski program: Poslovni sekretar/sekretarka
Pridobljen naziv diplomanta: Poslovni sekretar
Višješolski program: Strojništvo
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/Inženirka strojništva
Višješolski program: Gozdarstvo in lovstvo
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/Inženirka gozdarstva in lovstva

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA