ŠOLSKI CENTER VELENJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole: Šolski center Velenje, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: Trg mladosti 3, 3320 Velenje
Telefon/Faks: (03) 896 06 42

(03) 896 06 60

E-pošta: vss@scv.si
Spletna stran: www.vss.scv.si
Kratek opis šole: Višja strokovna šola od leta 1996 izvaja višješolsko strokovno izobraževanje s področja tehnike in storitev. Poudarek v izobraževanju je na pridobivanju praktično uporabnih znanj, ki so dobra osnova za delo ali nadaljevanje izobraževanja.Na šoli se veselimo sodelovanja z vsemi, s katerimi lahko dosežemo skupne cilje.
Višješolski program: Informatika
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/inženirka informatike
Višješolski program: Mehatronika
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/inženirka mehatronike
Višješolski program: Elektronika
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/inženirka elektronike
Višješolski program: Gostinstvo in turizem
Pridobljen naziv diplomanta: Organizator/organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu
Višješolski program: Geotehnologija in rudarstvo
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/inženirka geotehnologije in rudarstva
Višješolski program: Varstvo okolja in komunala
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/inženirka varstva okolja in komunale

logo-scv