Srečanje partnerjev v okviru projekta VET21001, 16. in 17. decembra 2019 na Malti

Srečanje partnerjev v okviru projekta VET21001, 16. in 17. decembra 2019 na Malti

Skupnost VSŠ sodeluje v projektu VET21001, v okviru Erasmus+ KA2, skupaj s partnerji iz Malte, Italije in Portugalske. Vizija projekta je prispevati k stalnim izboljšavam na področju poklicnega in višjega strokovnega izobraževanja v evropskem prostoru in prispevati k cilju, da bo to na svetovni ravni prepoznano kot blagovna znamka za odličnost – predvsem skozi razumevanje EQAVET meril in ISO standarda 21001.

Srečanje partnerjev je potekalo 16. in 17. decembra 2019 na Malti, kjer smo pregledali koncept celotnega projekta, preverili napredek aktivnosti na področju analize in pripravili vprašalnik, namenjen ocenjevalcev in uporabnikom EQAVETa. Pregledali smo tudi administrativna in finančna pravila projekta, se dogovorili za diseminacijske in promocijske aktivnosti ter načrtovali aktivnosti v prihajajočem obdobju.