Srečanje s skrbnikom pogodbe

Srečanje s skrbnikom pogodbe

V sklopu aktivnosti Erasmus+ konzorcija za mobilnost sta se v petek, 8. decembra 2017, Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič in Jasmina Poličnik sestali s skrbnico projektov go. Sonjo Mavsar iz CMEPIUSa v Ljubljani. Pregledali so tekoče aktivnosti konzorcija 2016, realizacijo ter predviden zaključek projekta. Ga. Mavsar je predlagala, da se ob zaključku projekta nameni dovolj pozornosti ob poročanju o diseminaciji rezultatov.