Vse o študiju

Kandidirate lahko vsi, ki ste ali boste v letošnjem letu uspešno zaključili:

  • 4-letno srednjo šolo,
  • srednjo šolo po programu 3+2 ali
  • 5-letno srednjo šolo.

Kandidirate lahko tudi vsi, ki imate opravljen:

  • mojstrski, delovodski in poslovodski izpit,
  • opravite preizkus znanja (slovenski jezik in matematika ali tuji jezik) in
  • imate 3 leta delovnih izkušenj.

Seveda. V kolikor se boste vpisali in boste sprejeti v redni študij v času zaposlitve, boste morali obiskovati predavanja in opravljati druge študijske obveznosti skupaj z rednimi študenti. Starostne omejitve za vpis v redni ali izredni študij ni.

Vpis na višjo strokovno šolo vam je na voljo, in sicer preko izrednih oblik študija. Med izredni način študija spada tudi najsodobnejša oblika študija na daljavo!

Prijavite se s spletnim obrazcem, ki ga izpolnite, natisnite, lastnoročno podpišite in skupaj z dokazili (če so potrebna) priporočeno pošljite na višješolsko prijavno službo. Obrazca ni mogoče kupiti. Na voljo je le spletni obrazec na spletišču Višješolske prijavne službe.

IZBERITE SVOJ ŠTUDIJ in CILJAJTE VIŠJE

Izberite študij, ki vas bo podpiral na poti vašega poslanstva in uresničenih sanj. Odločite se za prihodnost s smislom. Prihodnost, ki vam bo omogočala višji življenjski standard. Uporabite interaktivni iskalnik in izberite študij glede na KRAJ in/ali ŠTUDIJSKI PROGRAM:

Iskalnik v pripravi.

PRIJAVO na izbrano višjo strokovno šolo pošljite na:

Višješolska prijavna služba
Šolski center Celje
Pot na Lavo 22, 3000 Celje

POMEMBNI ROKI v letu 2019
Januar
Objava Razpisa za vpis v višje strokovno izobraževanje

Februar
12. februar - 18. marec: PRVI PRIJAVNI ROK

Marec
April
Objava seznama višjih strokovnih šol z omejitvami vpisa (spletišče Višješolske prijavne službe)

Maj
Junij
Julij
do 19. julija: kandidati prejmejo obvestilo o izidu izbirnega postopka

Avgust
Objava podatkov o še prostih vpisnih mestih (spletišče Višješolske prijavne službe)
od 26. do avgusta 2019: DRUGI PRIJAVNI ROK

September
do 23. septembra: kandidati prejmejo obvestilo o izidu izbirnega postopka

Oktober
do 30. oktobra: NAKNADNI VPIS IZREDNIH ŠTUDENTOV na še prosta vpisna mesta

November
December
PRAVICE ŠTUDENTOV
Zavarovanje
ZAVAROVANJE

Vse o zdravstvenem zavarovanju študentov izveš na spletni strani Študentske organizacije Slovenija in ZZZS.

Ste vedeli? V času študija imate pravico do preventivnih sistematskih zdravstvenih pregledov.

 

 

Študentska prehrana
ŠTUDENTSKA PREHRANA

Vpiši se v sistem subvencionirane prehrane ali podaljšaj svojo subvencijo v svojem kraju.

 

Subvencionirani prevozi
SUBVENCIONIRANI PREVOZI

Uveljavljaj pravico do subvencionirane mesečne vozovnice – velja za mestni in medkrajevni potniški promet. Več na Portalu subvencij potniškega prometa ali na portalu eUprava. Vozovnico si lahko urediš preko elektronske vloge na portalu eUprave (potrebuješ digitalno potrdilo!) ALI oddaš vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice.

 

Študentsko delo
ŠTUDENTSKO DELO

 

Bivanje v dijaškem domu
BIVANJE V DIJAŠKEM DOMU

Kot študent/ka višje strokovne šole imaš možnost bivanja v dijaškem domu. Vlogo lahko oddaš po pošti ali osebno. Več na e-uprava portalu.

PRAVICE IN UGODNOSTI NA OSNOVI ŠTUDENTSKEGA STATUSA LAHKO UVELJAVLJATE NAJVEČ 3 LETA.