Tag Archives: Alicia-Lenor Sauli – Miklavčič

VABILO NA DELAVNICO ZA ORGANIZATORJE PRI

Skupnost VSŠ v okviru ciljev in smernic za zagotavljanje kakovosti v višjih strokovnih šolah pripravlja Delavnici za organizatorje praktičnega izobraževanja, ki ste ključni člen do kakovostnega praktičnega izobraževanja višješolskih študentov, kar predstavlja 40 % njihovega celotnega višješolskega študija. Vsebina delavnice V ta namen smo pripravili delavnico, ki jo bomo posvetili izključno organizatorjem praktičnega izobraževanja z […]