Tag Archives: EURASHE

20190430_094607
EURASHE upravni odbor v aprilu 2019

V okviru EURASHE upravnega odbora, ki je 30. aprila 2019 potekal v Bruslju, smo pregledali predvsem novosti na področjih, kjer deluje EURASHE v okviru različnih delovnih teles bolonjske skupine, skupin raziskovalcev in različnih telesih Evropske komisije.

15. REDNA SKUPŠČINA SKUPNOSTI VSŠ

Sončen Bled je 13. februarja gostil 65 udeležencev (40 višjih strokovnih šol in 15 ostalih udeležencev) 15. redne skupščine Skupnosti VSŠ. Ker je bilo prisotnih 40 predstavnikov od 47 višjih strokovnih šol, ki so imeli glasovalno pravico, je bila skupščina s 85,1% sklepčna.