Posts Tagged: EURASHE

29. EURASHE letna konferenca

Vabljeni na 29. EURASHE letno konferenco, ki se bo od 15. do 17. maja 2019 odvijala v Budimpešti na Madžarskem. European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) v sodelovanju z Rektorsko konferenco Madžarske in s podporo madžarskega ministrstva za človeške vire ter ministrstva za inovacije in tehnologijo za višje in visoke strokovne šole, evropska podjetja, javne ustanove in predstavnike evropskih študentov organizira letno konferenco z naslovom: Future Students. Future Universities. Future Jobs. Professional Higher Education in the changing world Namen konference je izmenjava ... Preberi več

15. REDNA SKUPŠČINA SKUPNOSTI VSŠ

Sončen Bled je 13. februarja gostil 65 udeležencev (40 višjih strokovnih šol in 15 ostalih udeležencev) 15. redne skupščine Skupnosti VSŠ. Ker je bilo prisotnih 40 predstavnikov od 47 višjih strokovnih šol, ki so imeli glasovalno pravico, je bila skupščina s 85,1% sklepčna. Udeleženci so sledili naslednjemu dnevnemu redu skupščine: Pozdravi in otvoritev skupščine: Obravnava Letnega poročila 2018: Obravnava Letnega programa dela 2019 Munera3, Adrijana Hodak. Višješolski strokovni programi in študij ob delu v Republiki Srbiji 2015-2018, Žan Dapčevič. Pobude in predlogi. Skupščina ... Preberi več