Tag Archives: Europass Digital Credentials

EDC-Slovenia_1_20201126_Page_1
Europass za digitalne listine

V Sloveniji je kar 19.430 registriranih uporabnikov novega portala Europass, ki je bil vzpostavljen 1. julija 2020. Kot podporno storitev Europass, Evropska komisija razvija tehnično infrastrukturo Europass za digitalne listine (EDCI), s čimer želi podpreti učinkovitost in varnost pri prepoznavanju listin po vsej Evropi z omogočanjem overjanja digitalnih listin.