Tag Archives: Upravni odbor Skupnosti VSŠ

pexels-fauxels-3183150
6. seja Upravnega odbora Skupnosti VSŠ

Na 6. seji UO Skupnosti VSŠ so člani razpravljali o trenutno veljavni okrožnici MIZŠ št. 603-3/2020/59 z dne 14. 10. 2020, kjer so bile višje strokovne šole obveščene o začasnem izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo in za čas od 19. 10. 2020 do 1. 11. 2020. Dogovorili so se, da se na MIZŠ poda pobuda po ponovni presoji navodil, ki naj bodo usklajene s smernicami 2020/2021 in navodili, ki so veljavna na visokem šolstvu.