Tag Archives: VET4EU2

Posnetek zaslona 2021-12-14 134953
Zbiranje predlogov za tretjo številko Revije VET Gazzete

Pozivamo Vas, da prispevate k reviji VETGazette – reviji VET4EU2, katere namen je izmenjava znanja in širjenje informacij z vzpostavitvijo na področju strokovnega izobraževanja. Revija izhaja 2-krat letno in vključuje zbirko najboljših člankov objavljenih v Evropi. Številka tega semestra je trajnost in bo vključevala štiri podteme: – zdravje in dobro počutje, – industrija, inovacije in […]

20190204_152153
Sestanek Evropskega združenja VET4EU2 v Bruslju

Na sestanku evropskega združenja VET4EU2, ki je 4. februarja 2019 potekal v Bruslju, smo pregledali oddane skupne projektne priprave znotraj razpisa Evropske komisije za združenja in mreže odličnosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI), katerih rok za oddajo je bil 31. januar 2019.